דלג לתוכן המרכזי
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

חדשות

הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2019: עלייה של כ-47% בהכנסות, עלייה של כ-39% ברווח הגולמי

26 נובמבר, 2019 הכנסותיה של קבוצת אשטרום עלו בכ-47% ברבעון השלישי של שנת 2019 לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-1.34 מיליארד שקל.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-266 מיליון שקל, עלייה של כ -39% לעומת הרבעון המקביל.

בשורה התחתונה סיימה קבוצת אשטרום את הרבעון השלישי לשנת 2019 ברווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-120 מיליון שקל לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-87 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים מסתכם צבר העבודות של הקבוצה בכ-7 מיליארד שקל.

הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2019: ההכנסות במחצית שנת 2019 עלו בכ-25% לכ-2.3 מיליארד שקל, לעומת 1.83 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד

28 אוגוסט, 2019 הכנסות הקבוצה במחצית שנת 2019 עלו בכ-25% לכ-2.3 מיליארד שקל, לעומת 1.83 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במחצית עלה לכ-442 מיליון שקל, לעומת כ-329 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי לבעלי המניות במחצית 2019 גדל בכ-74% לכ-186 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-221 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-107 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-154 מיליון שקל) בתקופה המקבילה אשתקד.

צבר העבודות של הקבוצה, נכון למועד פרסום הדוח, עומד על כ-7.3 מיליארד שקל.

הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2019: עלייה של כ-48% ברווח הגולמי ועלייה חדה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות המסתכם בכ-98.4 מיליון שקל.

29 מאי, 2019 הכנסותיה של קבוצת אשטרום עלו בכ-28% ברבעון הראשון של שנת 2019 לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-1,134 מיליון שקל.
הרווח הגולמי הסתכם בכ-221 מיליון שקל, עלייה של כ-48% לעומת הרבעון המקביל.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון טיפס בכ-456% לכ-98.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

צבר העבודות של הקבוצה, נכון למועד הדוח, עומד על כ-7.8 מיליארד שקל.

הדוחות הכספיים לשנת 2018: עלייה של כ-21% ברווח הגולמי ועלייה של כ-33% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות.

27 מרץ, 2019 הרווח הגולמי של קבוצת אשטרום בשנת 2018 עלה בכ-21% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-727 מיליון ₪. בשנת 2018 הרווח התפעולי הסתכם בכ-612 מיליון ₪, עלייה של כ-27% לעומת התקופה המקבילה ב-2017.

קבוצת אשטרום הגדילה בתקופת הדוח את הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בכ-33% לעומת התקופה המקבילה והוא מסתכם בכ-312 מיליון ₪.
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים מסתכם צבר העבודות של הקבוצה בכ-8.05 מיליארד שקל, עלייה של כ-12% לעומת הצבר בסך של כ-7.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2017.